Технически Компоненти България ЕООД, дъщерна компания на EbV Electronics, Германия, занимаваща се с асемблиране и производство на електронни компоненти, разширява екипа за завода си в гр. Видин.

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК


ОТГОВОРНОСТИ:

 • Ремонт и диагностика на дефектирали електронни платки;
 • Техническа поддръжка и калибриране на оборудването, използвано при производството на електронни платки;
 • Актуализира бази данни със сервизна информация;
 • Заявки и поръчки на резервни части и компоненти.


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Средно-специално образование – електроника/електротехника, висше образование ще се счита за предимство;
 • Умения за разчитане на електрически схеми и работа с различни измервателни уреди – мултицет, осцилоскоп, и т.н.;
 • Владеене на английски и/или немски на основно ниво;
 • Компютърни умения, необходими за обслужване на дейността (MS Office, Internet);
 • Опит и практика на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Готовност за работа на 3 смени.


КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

 1. Изпратете ни Ваша автобиография, копие от диплома за завършено средно или висше образование;
 2. На одобрените по документи ще върнем по-подробна информация за условията на работа;
 3. На следващ етап ще Ви поканим на визита в предприятието.


Служебни автобусни линии по маршрутите:


 1. Територията на гр. Видин - ТКБ
 2. Гомотарци, Кошава, Сланотрън, Кутово, Антимово, Капитановци, ТКБ
 3. Буковец, Слана бара, Новоселци, ТКБ

Как да кандидатстваш?

За да заявиш своя интерес, подготви своя автобиография и чрез бутона по-долу я изпрати през платформата на jobs.bg.

Ако нямаш готова автобиография, в платформата на jobs.bg можеш да използваш бланка, за да попълниш нужната информация за себе си и да ни я изпратиш.